A honlap teljes felülete akadálymentes

Mérey Sándor

(1779. 09. 18. - 1848. 10. 09.)

Főispán, királyi személynök, író-drámafordító

Kaposmérei Mérey Sándor Dunapentelén született Mérey Lajos királyi táblai ülnök és Dióssy Anna fiaként. 1800-ban a királyi tábla jegyzője, 1806-tól királyi ügyész, 1807-től egyszersmind a pest megyei magyar színész társaságra felügyelő bizottságnak tagja. Mint Nyitra megye követe jelen volt az 1808. évi országgyűlésen; a megye táblabirája, majd Magyarország tartományi főbiztosa volt. 1831–45-ig Somogy megye főispánja volt.

Első felesége Bóbics Éva volt. Halála után, 1813. május 25.-én Pesten feleségül vette vizeki Tallián Juliannát (1795-1823), második felesége elhunyta után Strada Matildot vette el.

Művei:

  • M. D. (Michael Denis) protreptikonja magyarul. Teként. Glosius Sámuel ur … hazafiúi buzditására és kérésére ford. Pest, 1796.
  • Sermo quem occasione restaurationis magistratualis in civitate Pestiensi die 21. Augusti 1826 ad magistratum habuit. Pestini.
  • Sermones quos occasione restaurationis magistratualis in lib. et reg. civitate Pestiensi tertia et subsequis diebus mensis januarii 1829 … comissarius regius ad magistratum et electam civium communitatum habuit. U. ott. (Latin, magyar és német beszéde).
  • Oratio auspicatoria … ad Incl. SS. et OO. habita. Posonii 19. Decemb. 1832. (Poson. Ephem. 1833. Nr. 4. Appendix).
  • (kéziratban) Tongor, vagy Komárom állapotja a 7. században, vitézi színjáték (Pesten 1794. aug. 4., szept. 17., 1795. júl. 8.)
  • (kéziratban) Szabolcs vezér, szomorújáték öt felv. (Pesten 1795. szept. 22.)

forrás: Wikipédia

 

Utoljára frissítve: 2022. 05. 13. 11:48

Fel