A honlap teljes felülete akadálymentes

Merész László

(1915. 01. 17. - 1997. 11. 13.)

Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katona

1941. augusztus 6-án a Bug folyó mentén megakadályozta a 6. szovjet lövészhadtest kitörését, ezért az addig tartalékos zászlósként szolgáló katonát hadnaggyá léptették elő és vitézzé avatták.

1915-ben született Kaposváron. Érettségi után Budapesten a Közgazdasági Egyetemre iratkozott be, amelyet el is végzett, majd Nyíregyházára került, ahol banktisztviselőként dolgozott. 1940-ben, miután Délvidék és Erdély egyes részei visszakerültek Magyarországhoz, tartalékos zászlósként Merész László is részt vett az ezen területekre történő katonai bevonulásban, majd a Kassa bombázása után létrejött Kárpát Csoport 1. lovasdandárjához került.

1941 augusztusában Merész dandárja része volt az Umany község közelében nagy szovjet erőket körbekerítő magyar és német seregeknek. 6-án Merész vezetésével az egyik páncélgépkocsi-hadtest felderítésre indult, majd egy erdei úton szembetalálkoztak a szovjet lovassággal, melynek kitörési kísérletét meghiúsította. Merészt soron kívül hadnaggyá léptették elő, megkapta a A Magyar Érdemrend lovagkeresztje a hadiszalagon kardokkal kitüntetést, majd a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet is.

1945-ben Merész és csapatteste elhagyta az országot. Két évvel később Ausztráliában telepedett le, ahol ezután 50 évig, egészen haláláig élt.

Forrás: wikipedia

Utoljára frissítve: 2017. 01. 31. 14:22

Fel