A honlap teljes felülete akadálymentes

Lázár L. Pál

(1856. - 1917. 02. 21.)

Gépészmérnök, műegyetemi tanár

Lázár Jakab 1848-1849-es honvédtiszt (meghalt 1898. áprilisban Szatmárt) fia. Tanult Budapesten; 1880-ban nyerte el a gépészmérnöki oklevelet. 1880-tól 1882-ig Vidats István gazdasági gépgyárában szerkesztő és gyárvezető mérnök volt. 1883-ban a földművelésügyi minisztérium a mezőgazdasági gépipar, úgyszintén a gépkisérleti állomások berendezésének és munkakörének tanulmányozására három évre külföldre küldte. Ezen időt Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország és Anglia legelőkelőbb gazdasági gyáraiban töltötte és hallei tartózkodása alatt egyúttal az ottani gépkisérleti állomáson Wüst dr. egyetemi tanárral együtt különböző gépekkel kísérleteket végezett. 1886-1887-ben a mezőgazdasági üzem gyakorlati megismerésére az állami ménesuradalmakban tett tanulmányokat.

1888-ban újból Németországban járt az ottani gazdasági szeszgyárak és az ezek berendezését készítő gépgyárak tüzetes tanulmányozása céljából. 1886-tól az országos gazdasági egyesülethez kipróbálás végett beküldött gépek és eszközök megbírálásával, ezen egyesület által rendezett gépversenyeken pedig a versenyeljárások megállapításával, a versenyek műszaki vezetésével és az eredmének referálásával volt megbízva. Az 1885-86. iskolai évben a locomobil és cséplő gépkezelők tanfolyamán mint tanár működött. 1886-1887-ben a műegyetemen a műszaki mechanika és elméleti géptan tanársegéde volt; 1886. januárban lett a műegyetemen a mezőgazdasági géptan magántanára; 1889-ben neveztetett ki rendkívüli és 1890-ben rendes tanárrá. Megalapította az első magyar varrógépgyárat és ez által egészen új iparágat honosított meg hazánkban.

1905 és 1910 között országgyűlési képviselő volt függetlenségi programmal.

Cikkei a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében (1886. Visszapillantás a nemzetközi találmányok londoni kiállítására, Visszapillantás az antwerpeni nemzetközi kiállításra, A gőzkazánok az antwerpeni világkiállításon, 4 szövegtáblával és 12 ábr., Gazdasági gépkisérletek, 1887. sat.); számos cikke van a Gazdasági Lapokban, a Mezőgazdasági Szemlében, a Szesztermelők Lapjában, a Köztelekben sat. A Pallas nagy lexikonában a gazdasági gépészet és kémia (szesz, cukor, sör, ecet, liszt, sat. gyártása) körébe eső cikkeket írta.


Főbb művei

  • Geräthte und Maschinen… (Leipzig, 1885)
  • Az aratógépek (Bp., 1885)
  • Talaj- és növényművelőgépek és eszközök (Bp., 1886)
  • Gazdasági szeszgyártás kézikönyve (Kosutány Tamással, Bp., 1892)
  • A mezei vasút az ipar-, a mező- és erdőgazdaság szolgálatában (Magyaróvár, 1892)
  • Az aratás, betakarítás segédeszközei (Bp., 1893)
  • Néhány szó a leggazdaságosabb motorokról (Bp., é. n.)

 

Forrás: Wikipédia

 


Fel