A honlap teljes felülete akadálymentes

Költő László dr.

(1948. 12. 17. - )

Régész

1948. dec. 17-én születtem Váncsodon. általános iskoláimat helyben és Hajdúszováton végeztem. Középiskolába a Debreceni Vegyipari Technikumba jártam, ahol 1967-ben érettségiztem. A technikum elvégzése után egy évig dolgoztam vegyésztechnikusként a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat hajdúszoboszlói üzemében, mint minőségellenőrző laboráns.

1973-ban szereztem vegyészmérnöki végzettséget a Veszprémi Vegyipari egyetem Petrolkémiai ágazatán, ahol diplomadolgozatom témája a detergens motorolajadalékok vizsgálata és minősítése volt. Az egyetem elvégzése után a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum munkatársa lettem. Itt vegyészet-történettel, a vegyészettörténeti archívum kialakításával foglalkoztam. E munka közben szereztem meg az ELTE Bölcsész Karán a régészi képesítést (1981). Szakdolgozatom a különböző régészeti tárgyak anyagvizsgálatán alapuló régészeti következtetések lehetőségének vizsgálata volt. E témakörben kezdtem meg doktorandusi munkámat is. 1983 óta vagyok a Somogy Megyei Múzeum munkatársa, doktori címemet is ez évben szereztem meg, “Avar kori bronztárgyak röntgenemissziós analízise” c. értekezésemmel.

1983-2007 között a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (http://www.smmi.hu/) régészeti tudományágának vezetője voltam, 2007 - 2011 között a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója voltam.

Kutatási területem a koraközépkor (népvándorlás- és honfoglalás kora) régészeti kutatása, valamint folytatom a régészeti leleteken végzett összetétel-vizsgálatokat. (Ezeket 1993-ig az MTA debreceni Atommagkutató Intézetének laboratóriumában végeztem, kutatási együttműködési szerződés keretében, ezután a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán felállított műszer segítségével.) Mivel vizsgálataim túlnyomórészt a kollegák közöletlen anyagán történtek, eredményeim zöme kutatási jelentések formájában található, más része pedig debreceni kutatótársammal, dr. Kis Varga Miklóssal közös publikációkban látott napvilágot. Az anyagvizsgálatok terén együttes kutatást folytattam a bradfordi egyetemmel, a nagy antimontartalmú bronzok összetétel vizsgálatának témájában. A Pannon Agrártudományi Egyetem laboratóriumának munkájában közreműködve részt vettem a régészeti leletek aminosavtartalmának racemizációján és zsírsavösszetételén alapuló kormeghatározásának hazai kidolgozásában. Anyagvizsgálati eredményeinket mindkét kutatási témában ismertettük a heidelbergi archeometriai világkongresszuson, valamint az Új Delhiben rendezett régészeti világkonferencián, igen nagy sikerrel. Tagja vagyok a PAB Régészeti Bizottságának, valamint a Somogyi Alkotó Értelmiségiek Klubjának és alelnöke a VEAB Iparrégészeti és Archaeometriai Munkabizottságainak. Részt veszek a MTA Régészeti Intézetében elhelyezett, és az OTKA által támogatott Régészeti Műszerközpont és az első sorban somogyi, de távolabbi céljaiban a magyarországi kohászattörténeti emlékek felkutatására, feldolgozására és megőrzésére alakult “Dunaferr Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány” kuratóriumának és az ARCHEOKOMP egyesület munkájában (ez utóbbiban elnökként).

Fontosabb, általam irányított régészeti programok:
Kis-Balaton Somogy megyei területének komplex kutatása; a 61-es út Kaposvárt elkerülő szakaszának megelőző feltárása; topográfiai terepbejárások a Somogy megyei vaskohászati lelőhelyeken, és egyéb területeken - lelőhely felderítés a központi nyilvántartás számára. Fontosabb ásatásaim:

Vörs-Papkert-B (8-10. századi temető), Siófok-Kiliti M7/65 (avar temető), Kereki-Homokbánya (avar temető), Kéthely-Melegoldal (avar temető, középkori-, őskori telep), Balatonszemes-Landler J. u. (honfoglalás kori temetkezés, őskori telep), Fonyód-Magyar Bálint Ált. iskola (honfoglalás kori sír), Somogyvámos-Gyümölcsény (10. századi vaskohászati műhely), Alsóbogát-Csalánosi dűlő (avar kori vaskohászati műhely), Kaposvár 61-es út 26.sz. lelőhely (avar kori temető), Gyugy-Kossuth u. (avar temető), Somogysámson – Marótpuszta agyagbánya (16. századi palánkvár, templom körüli temető, későközépkori, koraújkori település), Vörs – Majori dűlő (10. századi temető), Darány – Komáromi u. (Árpád-kori, középkori telep), Kaposvár – Városi Kertészet (neolit, bronzkori, késő középkori, római kori telepjelenségek, 10-11. századi temető)

Szakmai elismerések:
2004-ben Kuzsinszky Bálint emlékérem (Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat); 1997-ben Somogy Megye Közgyűlésének Elnöki Oklevele; 1987-ben „Szocialista Kultúráért” miniszteri kitüntetés.

Nős vagyok, feleségem Both Zsuzsanna, vegyészmérnök, akivel 1973-ban kötöttünk házasságot. Három lányunk született: Zsuzsa Olga (vegyészmérnök), Orsolya (közgazdász), Gyöngyvér (orvos).


Fel