A honlap teljes felülete akadálymentes

Kollár László

(1955. 05. 26. - )

Egyetemi tanár, akadémikus

Kaposváron született 1955-ben. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Szervetlen Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a fémorganikus kémia, a homogén katalízis. Az enantioszelektív homogén katalitikus reakciók területén ketonok hidrogénezésénél és alkének hidroformilezésénél az addig ismert legjobb optikai hozamokat érte el, lehetővé téve ezzel számos értékes királis építőelem (2-aril-propanal, 2-formil- oxazolidin, formil-borostyánkősav-származékok stb.) hatékony szintézisét. Nagynyomású NMR vizsgálatok és modellvegyületek segítségével tisztázta a  platina-komplexek katalizálta hidroformilezés mechanizmusát. Ezzel évtizedek óta vitatott kérdéseket válaszolt meg. Kidolgozta szteránvázas enol-triflátok, jódalkének és jódaromások több olyan palládium-katalizált homogénkatalitikus kapcsolási és karbonilezési reakcióját, amelyek kiváló hozammal szolgáltatnak gyakorlati szempontból fontos szteroidokat, nikotinsavamidokat és új N-heterociklusos származékokat. Ezek a vegyületek fontos gyógyszeripari céltermékek szintézisének kulcsintermedierjei.

2016-ban a Magyat Tudományos Akadémia rendes tagjai sorába választotta.

Forrás: MTA

 

Életrajzi adatok

Családi állapot: nős (Juhász-Nagy Klára)
3 gyermek (Gábor /1986/, Dénes /1990/, Levente /1994/)
Eddigi szakmai tevékenység

 • 1975-1979. Ketonok homogénkatalitikus redukciója, szerkezet—reaktivitás össze-függések (egyetemi hallgató, diplomadolgozat, 1979).
 • 1980-1982. Ketonok aszimmetrikus hidrogénezése (műszaki doktori értekezés, Veszprémi Egyetem, 1982, témavezető: Markó László, Heil Bálint).
 • 1983-1984. Szteroidok C=C kettőskötésének sztereoszelektív redukciója.
 • 1985-1986. Telítetlen karbonsav-származékok aszimmetrikus hidroformilezése (posztdoktori kutatómunka, P. Pino, G. Consiglio (ETH-Zürich)).
 • 1987-1989. Vinilaromások aszimmetrikus hidroformilezése platina-katalizátorokkal (kandidátusi értekezés, 1990).
 • 1990-1996. Szteroidok funkciós csoportjainak kiépítése homogénkatalitikus kapcsolási és karbonilezési reakciókban. Új platina-komplexek szintézise és jellemzése. Platina- és palládium-katalizált reakciók mechanizmusának vizsgálata NMR és HP NMR módszerekkel. Királis olefin, aldehid, dién építőelemek szintézise (akadémiai doktori értekezés, 1994; a kémiai tudomány doktora, 1996; habilitáció, 1996, Veszprémi Egyetem, Szerves Kémia Tanszék).
 • 1997-2005. Átmenetifémek trifoszfin- és aminofoszfin komplexeinek koordinációs és katalitikus kémiája. Különböző donoratomokat tartalmazó többfogú ligandumok átmenetifém-komplexeinek vizsgálata. Ferrocénvázas ligandumok szintézise. Jódvinil-szteroidok és jódaromások funkcionalizálása homogén-katalitikus reakciókban (JPTE/PTE, Szervetlen Kémia Tanszék).
 • 2005- Jódaromások és jódalkének aminokarbonilezési reakciói (modellvegyületek és gyakorlati fontosságú karbonsavamidok és ketokarbonsavamidok szintézise). A karbonilezési reakciók mechanizmus-vizsgálata. Homogénkatalitikus (karbonilezési) reakciók alkalmazása szintézisekben.

Beosztások

 • 1979—1982. Tudományos ösztöndíjas gyakornok (MTA Petrolkémiai Tanszéki Kutató Csoport)
 • 1983—1984. Egyetemi tanársegéd (Veszprémi Egyetem Szerves Kémia Tanszék)
 • 1985—1986. "postdoc" (ETH Zürich, Technisch-Chemisches Laboratorium)
 • 1987—1996. Egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens (VE Szerves Kémia Tanszék)
 • 1997— Tanszékvezető egyetemi tanár (JPTE/PTE Szervetlen Kémia Tanszék)
 • 1998—2001 Dékán (JPTE/PTE TTK)

Kitüntetések, díjak

 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000); Oláh György Díj (1998); Fáy András Díj, Mestertanár (2001); Akadémiai Díj (2003); Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj (2009); Szent-Györgyi Albert-díj (2012); Széchenyi-díj (2012)

Oktatási tevékenység

 • Veszprémi Egyetemen (1996-ig): előadások (Szerves kémia, Értelmező spektroszkópia), laboratóriumi gyakorlatok (szerves kémia, szerves kémiai technológia). Pécsi Tudományegyetemen (1997-től): előadások (Általános és sszervetlen kémia I., II., IV., V.; Koordinációs kémia, Homogén katalízis, Elemorganikus kémia); PhD-kurzusok (Kiralitás, Koordinációs kémia).

Nemzetközi kutatási kapcsolatok (legfontosabbak)

 • S. Gladiali (Università di Sassari), A. Arcadi (Università di L'Aquila), C. J. Elsevier (Universiteit van Amsterdam), W. Weissensteiner (Universität Wien), A. Sironi (Università di Milano), E. Garcia (Santiago de Compostela), G. Kokotos (University of Athens), M. M. Pereira (University of Coimbra)

Nemzetközi oktatási kapcsolatok (Erasmus/Socrates intézményi szerződések)

 • Università di Sassari (2000- ); Università de L'Aquila (1998- ); Universität Wien (1998- ); Università di Milano (1998- ); Universitat Rovira i Virgili (1998- ); Université de Rennes (1998- ); Universidade de Coimbra (2005- )

Témavezetés

Kandidátusi értekezés, PhD értekezés

 • Skodáné Földes Rita:(kandidátusi értekezés, 1994); Kégl Tamás (PhD értekezés, 1998); Csók Zsolt (PhD értekezés, 2000); Nagy Lívia (PhD értekezés, 2008); Jánosi László (PhD értekezés, 2009); Rangits Gábor (PhD értekezés, 2009); Petz Andrea (PhD értekezés, 2009), Rui M. Carrilho (PhD értekezés, társtémavezetés, 2013), Takács Attila (PhD értekezés, 2014), Pongrácz Péter (PhD értekezés, 2014), Kiss Mercédesz (PhD értekezés, 2015).

Tudományos diákköri témavezetés (legkiemelkedőbb eredmények)

 • Kégl Tamás (OTDK, I. helyezés, 1993); Jánosi László (OTDK, I. helyezés, 2001; Pro Scientia Díj 2001); Rangits Gábor (OTDK, I. helyezés, 2003; Pro Scientia Díj 2003); Horváth László (OTDK, II. helyezés, 2005); Pálinkás Noémi (OTDK, III. Helyezés, 2011), Gergely Máté (OTDK, III.helyezés, 2013); Mikle Gábor ((OTDK, II.helyezés, 2015), Gergely Máté (OTDK, III.helyezés, 2015)

Közlemények, előadások

 • 244 publikáció nemzetközi referált folyóiratokban (további 8 közlemény hazai szakmai folyóiratokban, valamint 3 könyv, 5 könyvfejezet)
 • Kumulatív hatástényező (IF): 560.
 • Független hivatkozások száma: 2760.
 • 110 előadás (konferencia kiadványban megjelent) nemzetközi konferenciákon (11 ízben mint meghívott vagy plenáris előadó), kb. 100 előadás hazai konferenciákon.

Szabadalmak

 • 9 'alap'-szabadalom (közülük 4 a világ 22 országában bejelentve) a gyógyszerkémia és a növényvédőszer-kémia területén.

Egyéb tudományos tevékenység

 • Több folyóirat (pl. J. Org. Chem., Eur. J. Inorg. Chem, New J. Chem., Tetrahedron, Tetrahedron Lett. , Can. J. Chem., Org. Lett., stb.) részére rendszeres bírálói tevékenység.
 • Nemzetközi tanácsadó testület tagja ('Int. Advisory Board' of Int. Conf. on Organomet. Chemistry).
 • Szerkesztőbizottsági tag (The Open Inorganic Chemistry Journal, Current Green Chem.)
 • Associate Editor (Chemistry Monthly (Monatshefte für Chemie))

Hazai és nemzetközi testületekben betöltött tisztségek

 • MTA Szervetlen és Fémorganikus Kémiai Munkabizottság elnöke (2015- )
 • A COST Action ’PHOSCINET’ (CM0802) résztvevője, a Management Committee tagja (2008-2012)
 • MTA Pécsi Akadémiai Bizottság tagja (1997- ); MTA PAB Kémiai Szakbizottságának elnöke (1999-2008)
 • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bíráló Bizottság tagja (2004-2012)
 • MAB Kémiai és Vegyipari Bizottság tagja (2003-2009)
 • OTKA Kémia-I. Zsűri tagja (2002-2008); NKTH-OTKA Kémia-I. Zsűri elnöke (2015- ); OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégium tagja (2010-2012 )

Nyelvtudás

 • Középfokú állami nyelvvizsga németből, angolból és oroszból, alapfokú állami nyelvvizsga spanyolból.

Forrás: a Pécsi Tudományegyetem honlapja


Fel