A honlap teljes felülete akadálymentes

Kanyar József

(1916. 04. 29. - 2005. 01. 21.)

Történész, levéltár-igazgató


Kaposújlakon született, a kaposvári Somssich Pál Főgimnáziumban érettségizett. A Budapesti Teológiai Akadémián lelkészi oklevelet, majd levelező úton továbbtanulva tanítói és jogi diplomát szerzett. Három évig lelkészi hivatását gyakorolta. A háború után Pécsre került, ahol az ideiglenes nemzetgyűlés tagjaként a Parasztpártot képviselte. Közben újságot szerkesztette, népfőiskolát igazgatott.

1948-ban került Kaposvárra, ahol rövid ideig a megyei könyvtárban dolgozott, majd még ebben az évben munkahelyet váltott: a levéltárba helyezték, ahol 195o-től nyugdíjazásig, 1986-ig ő töltötte be az igazgatói tisztet. Ez idő alatt mind közéleti, mind tudományszervező tevékenysége révén maradandó nyomot hagyott a megye szellemi életében: népi együttest vezetett, tudósklubot szervezett, kiadványsorozatokat indított, könyveket, folyóiratokat szerkesztett.

Elévülhetetlen érdemei vannak a somogyi honismereti mozgalom fellendítésében. Tollából 14 önálló kötet és csaknem félezer helytörténeti tanulmány, ismertető cikk született. Tudományos tevékenységének legszélesebb területe a megye művelődéstörténete volt. 1983-ban védte meg akadémiai doktori értekezését a Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában címmel. Széles körben ismert kötete a Harminc nemzedék vallomása Somogyról c. olvasókönyv. Budapesten, a Kerepesi temető urnafalában helyezték el hamvait.

Szülőfalujának honlapján található életrajz

Utoljára frissítve: 2016. 09. 29. 11:53

Fel