A honlap teljes felülete akadálymentes

Iványi Grünwald Béla

(1867. 05. 06. - 1940. 09. 24.)

Festőművész


"Önéletrajz: Születtem 1867 május 6-án Somogy-Somban. Művészeti tanulmányaimat Budapesten a mintarajztanodában (állami festőiskola) kezdtem Székely Bertalannál. Innét Münchenbe mentem az akadémiára, ahol Prof. Hackel tanítványa voltam egy évig. Utána Párisba mentem és beiratkoztam a Julian iskolába. Páris után visszatértem Münchenbe, hol műtermet béreltem és ott dolgoztam több évig. Voltam Egyptomban, Tunisban, egy évet mint ösztöndíjas Rómában töltöttem az akkori "Fraknói magyar ház"-ban.

Egyik megalapítója és tanára voltam a nagybányai kolóniának és iskolának. Innen kiválva Kecskemétre mentem, a város akkori vezetőségének meghívására. Itt ugyancsak a kolónia vezetője és tanára voltam több éven keresztül. Később véglegesen Pestre költöztem.

Legnagyobb kitüntetéseim: Budapesten az állami nagy és kis aranyérem, Barcelonában a világkiállításon az internacionális nagyaranyérem. Birtokosa vagyok több kisebb-nagyobb érem és rendjelnek, így az olasz koronarend tisztikeresztjének és levelező tagja vagyok több külföldi művészegyesületnek. Alapító tagja vagyok a Szinyei Merse Pál társaságnak, birtokosa a Corvin-rend koszorújának, stb.

Képeim vannak: ő felsége az olasz királynál, Benito Mussolini őkegyelmessége fivérénél, néhai Arnaldo Mussolini úrnál, a budapesti Szépművészeti Múzeumban, több olasz múzeumban és a belgrádi múzeumban. Résztvettem többször a Carnegie kiállításokon Amerikában.

Hálával emlékezem meg e helyen Gerevich Tibor egyetemi tanárról, a római magyar akadémia kurátoráról, aki a magyar-olasz szellemi kapcsolatokat mélyíti ki.

1932. november hó."

Forrás: mek.oszk.hu           Képek forrása: viragjuditgaleria.hu

Életrajz pontosított adatokkal - Forrás: Lenkey Tibor helytörténész

Életrajz - Wikipédia

 

 

Utoljára frissítve: 2021. 02. 22. 16:37

Fel