A honlap teljes felülete akadálymentes

Hal Pál

(1890. 09. 09. - )

Kórházi lelkész, r. k. hittanár, (helytörténeti művek szerzője)

Rácegrespusztán született Hal Viktor igazgató-tanító és Seldmayer Ida fia. Középiskoláit Pécsett a ciszterci rendi főgimnáziumban végezte, a teológiát a pécsi püspöki hittudományi akadémián hallgatta, majd hittanári oklevelet szerzett. Az 1912–13. tanévben a teológusok irodalmi társulatának, a Szent Pál Társulatnak elnöke volt. Több helyen káplánkodott (Babarc 1913/14, Püspöknádasd 1914/15,
Nemeskér 1915/16, Hogyész 1916), 1916-ban került Szigetvárra, ahol hittanár és kórházi lelkész volt. 1939-ben a pécsi kereskedelmi középiskola hittanára lett.

Irodalommal főiskolai hallgató korában kezdett foglalkozni. Történelmi, erkölcsi, pedagógiai és kritikai cikkei a helyi lapokban („Szigetvár”, „Délsomogy”, „Új-Délsomogy”, „Pécsi Kath. Tudósító”) és iskolai értesítőkben („Szigetvári Áll. Polg. Iskola 1938/39. évi értesítője”) jelentek meg. Történelmi tárgyú cikkeiben elsősorban Szigetvárral és Turbékkal foglalkozott. 1925-ben a Faluszövetség kiállítása idején jelent meg a „Szigetvári Kalauz” c. könyve, melyet Hauptmann Pállal írt. A szigetvári Zrinyi Miklós Múzeum Egyesület ezért tb. tagjává választotta. A szigetvári közélet ügybuzgó tagja volt.
Megírta a szigetvári kórház 25 éves történetét. A kórház harmincéves fennállásának évfordulóján, az emléktábla leleplezésekor emlékbeszédet mondott. A szigetvári Kath. Legényegylet vezetője, az Urinok Mária Kongregációjának pedig praesense, a Berzsenyi Társaság rendes tagja volt.
Munkái:
Szigetvári kalauz. Szigetvár, 1925. (Hauptmann Pállal)
Szigetvár 1688 és 1689-ben. Szigetvár, 1939. (Klny. a
Szigetvári Áll. Polg. Isk. értesítojébol)

Irodalom:
Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás
Pál. XII. k. Bp., 1993. 241. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár,
1928. 64–65. p.

Forrás: dr. Varga Éva - Írástudók Somogyban a két világháború között III.

Utoljára frissítve: 2022. 01. 31. 20:25

Fel