A honlap teljes felülete akadálymentes

Gutheil Jenő

(1887. 02. 12. - 1963. 10. 04.)

Pápai prelátus, káptalani levéltáros

Kaposváron született, teológiai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Előbb káplán, 1913–14-ben kaposvári gimnáziumi tanár, 1915–37-ben Veszprémben teológiai tanár. Utána székesegyházi kanonok, egyben káptalani levéltáros és egyházmegyei főtanfelügyelő lett. 1948-ban pápai prelátus. Kéziratos munkát állított össze a levéltár Árpád-kori okleveleiről. Veszprémben hunyt el.

Főbb művei

 • A tévedés mint házassági akadály (diss. D. HTK, kiadva: Veszprém 1916);
 • A kommunisták uralma Veszprémben (Veszprém 1920);
 • A veszprémi Margit-romok és a Szent Margit-egyház (Múzeumi jelentések az 1928–29. évről, Veszprém, 1929);
 • Veszprém, Szent Imre városa (Adatok Veszprém Szent István-kori történetéhez) (Veszprém 1930);
 • Veszprém és a Királyi-díjas Veszprémi Dalegyesület (Veszprém 1931);
 • A veszprémi Pósa-ház (Veszprém 1931); Veszprém és a Szent István év (Veszprém 1937);
 • Mátyás korának veszprémi emlékei, in Dunántúli Szemle (1940) 119-134;
 • Árpádházi Boldog Margit Veszprémben (Veszprém 1942);
 • Az Árpád-kori Veszprém (Veszprém 1947);
 • Magyarország és kereszténység Szent István előtt (Vigilia, 1960. 8. sz.);
 • A veszprémi Szt. György egyház és konzerválása (Műemlékvédelem, 1960. 4. sz.);
 • Veszprém árpádkori jogi főiskolája - az első magyar egyetem, in Vigilia 26 (1961) 459-468.

Irodalom
Pfeiffer J.: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). Püspökei, kanonokjai, papjai, I. München 1987. 83; Körmendy J., Tanár úrnak tisztelettel! Megemlékezés dr. Gutheil Jenő veszprémi teológiai tanárról, in Somogyi Kalendárium 1997.

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Utoljára frissítve: 2017. 02. 12. 17:45

Fel