A honlap teljes felülete akadálymentes

Gruber János dr.

(1846. 01. 18. - 1931. 10. 19.)

Képviselő, jogász, publicista

Kaposváron született, apja, Gruber János, gazdatiszt volt. Középiskolai tanulmányait Kaposváron, a jogot Pécsett végezte. Ügyvédi oklevelet Budapesten szerzett. 1869–1871-ig kir. tanfelügyelőségi tollnok, 1871–1874 Somogy megyei központi szolgabíró, 1878–1881. vármegyei alügyész, 1881–1887. országgyűlési képviselő, 1887-1897. ügyvéd, majd lapszerkeszto. 1897-tól pénzügyi tisztviselő, mint pénzügyi tanácsos. 1919-ben nyugalomba vonult.

Politikai és szépirodalmi cikkei a „Somogymegyei Balpárt”, a „Szombathelyi Újság”, a „Somogy”, a „Somogyvármegye” az „Uj-Somogy” c. lapokban jelentek meg. A Berzsenyi Társaságnak 1904-es megalakulásakor tagja volt. Kaposvár közéletének ismert szereplője. A helyi műkedvelő színjátszók vezetője az 1880-as években. Visszaemlékezései fiatalkorának bohém társasági életét festik elénk. A kaposvári keleti temetőben levő síremlékén kőből a „Morzsák a negyvenéves asztalról” c. művére utaló nyitott könyv látható, melynek baloldalán a szerző neve, születési, halálozási adatai, a jobboldalon
pedig az említett könyv címe szerepel.

Munkái:
Morzsák a negyvenéves asztalról. (Roboz István eloszavával) Kaposvár, 1913.
Morzsák az 50 éves asztalról. (Thury Zsigmond eloszavával) Kaposvár, 1924.
Irodalom:
Magyar írók élete és munkái. Írta és Összeáll.: Gulyás Pál. XI. k. Bp., 1992. 489–490. p.
Özv. Baló Kálmánné kalauzolása a kaposvári keleti temetőben. Somogyi Helikon. Szerk. és kiad.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár, 1928. 60. p.

Forrás: dr. Varga Éva - Írástudók Somogyban a két világháború között III.

Utoljára frissítve: 2020. 05. 15. 16:21

Fel