A honlap teljes felülete akadálymentes

Goitein György dr. phil.

(1911. - 1945.)

Izr. gimn. igazgató h., tanár, irodalomtörténész
(Kaposvár (Somogy vm.), 1911. – 1945)

Goitein Gábor ügyvéd és szerkeszto fia. Kaposváron született, egyetemi tanulmányait Pécsen végezte, a tanári pályát óraadóként a Kaposvári Községi Felsőkereskedelmi iskolánál kezdte. 1940-ben az akkor alapított kolozsvári koedukált izr. gimnázium r. tanára, 1941-ben a fiútagozat igazgatóhelyettese lett.

Cikkei a „Literatura” (1932), a „Magyar Zsidó Szemle” (1935), az „Új-Somogy” (1936), „A Kaposvári Községi Felsokereskedelmi iskolai értesítő”- ben szerepelnek.
Az első Móra-monográfia szerzője. A munkához – mely doktori disszertációnak készült – Móra Ferenc,
mint a család barátja, szolgáltatott anyagot. Gyermekkori naplója is tartalmaz Móráról életrajzi feljegyzéseket.
Ennek anyagát az Ország-Világ 1966. aug. 31-i száma „Autogramja Móra Ferenc - Egy kisdiák naplója és egy
író visszaemlékezése” címmel közölte.
Munkája:
Móra Ferenc, az író. (Specimina Dissert. Fac. Philos.Univ. Quinqeccl. 56.). Kaposvár, 1934.
Irodalom:
Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás Pál. Sajtó alá rend.: Viczián János. X. köt., Bp., 1992.,
az Argumentum és a MTA Könyvtára kiad. 990. p.
Wallinger Endre: Móra Ferenc ismeretlen levelei Kaposváron. = Somogyi Szemle. Fel. szerk.: Sárdi Lajos.
1967. 1. sz. 96–117. p.

Forrás: dr. Varga Éva - Írástudók Somogyban a két világháború között III.

Utoljára frissítve: 2020. 05. 15. 16:16

Fel