A honlap teljes felülete akadálymentes

Gálné Jáger Márta

(1951. 01. 29. - )

Levéltáros, helytörténész

1951-ben született Mesztegnyőn. Életre szóló indíttatást és útravalót kapott családjától, tanáraitól. A marcali gimnáziumban 1966-ban lett tagja, majd titkára a honismereti szakkörnek –  olyan kivételes tanáregyéniségek tanítványaként, mint dr. Gál József. Gyűjtötte a szülőfaluja népszokásait, hiedelmeit. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos hallgatója. Alapító tagja, majd titkára lett a helytörténeti, néprajzi-nyelvjárársi tudományos diákkörnek. A marcali Berzsenyi Dániel középiskolai kollégium nevelőtanára volt. A marcali múzeumban részfoglalkozású történész-muzeológusként dolgozott, a honismereti-helytörténeti szakreferensi feladatokat is ellátta. Egyetemi diplomát szerzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen. A Somogy Megyei Múzeumban dolgozott történész-muzeológusként, majd a Somogy Megyei Tanács közgyűjteményi referense lett, szolgálva a levéltár, a múzeum, a könyvtárügyet, a honismereti munkát, a megyei folyóirat- és könyvkiadást. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán hároméves levéltár-szakos képzésen vett rész, majd a Somogy Megyei Levéltár munkatársa, főlevéltárosa volt. Önálló kötete Mesztegnyő történeti monográfiája, de számos helytörténeti kiadvány szerkesztője és lektora. Több mint három évtizede szerkesztőbizottsági tagja a „Somogyi Honismeret”-nek. Alapító tagja, alelnöke, majd 2000-től elnöke a Somogyi Honismereti Egyesületnek. Tagja a Honismereti Szövetség országos elnökségének, 2010-től országos alelnökké választották. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a Levéltáros Egyesületnek, a Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesületnek, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak. Birokosa Szántódpusztáért Bosos Miklós Emlékéremnek, Ortutay Gyula Emlékéremnek, 2007-ben pedig megkapta a Bél Mátyás – Notitia Hungariae Díj-at.

Forrás: berzsenyi-tarsasag.hu

Utoljára frissítve: 2017. 01. 24. 20:45

Fel