A honlap teljes felülete akadálymentes

Biczó Ferenc

(1895. 01. 28. - 1945. 05. 04.)

Magyar-latin szakos gimnáziumi tanár, irodalomtörténész

Keszthelyen született, a budapesti tudományegyetemen tanári diplomát és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az I. világháború után a kaposvári leánygimnázium tanára volt. Tanulmányutakat tett Olaszországban és Franciaországban.

Kritikái, irodalomtörténeti tárgyú cikkei a budapesti és kaposvári lapokban jelentek meg. Értekezései a kaposvári leánygimnázium értesítőinek különlenyomataiként is fennmaradtak. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a kaposvári Berzsenyi Társaság rendes tagja volt.
1935-tól szerkesztette a Pannon Múzsa könyveit. A sorozatban mindössze egyetlen verseskötet (Takáts Gyula Kút c. kötete) jelent meg.
Kaposváron hunyt el.

Különlenyomatban megjelent írásai:
1926. Mit olvassanak a fiatal lányok?
1928. Az elszakított Erdély és Felvidék irodalmi élete
1930. Pálffyné Gulácsy Irén
1931. Somogy vármegye szerepe a magyar irodalomban
1932. Török Zsófia, Kazinczy Ferencné férjére vonatkozó eddig kiadatlan levelei
1933. Szalay Fruzina
1934. Trieszttől Szmirnáig. Tengeri utazásom emlékei
1936. Mit olvassanak a diáklányok?
1937. Kosztolányi Dezső
1938. Munkáltató irodalomtanítás a kaposvári leánygimnáziumban
1942. Széchenyi – emlékfüzet

Munkái:
Összefoglaló nemzeti irodalomtörténet leányiskolák számára rendszeres tételekben. Kaposvár, 1929.
Az irodalom tanítása a leányiskolában. Bp., 1934.
Somogyi Koszorú (összeállította) Kaposvár, 1937.
Diák-breviárium (összeállította) Kaposvár, 1938.
A magyar nyelv és irodalom korszeru tanítása. Kaposvár, 1939.
A magyar vers korszeru tanítása. Kaposvár, 1942.

Irodalom:
Judith Magyar Isaacson: Köszönet az életért. Bp., 1993. 72-73. p.
Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. III.k. Bp., 1941. 282-283.p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár, 1928. 26-27.p.
Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós. Bp.,(1933.)166. p.

Forrás: dr. Varga Éva - Írástudók Somogyban a két világháború között III.

Utoljára frissítve: 2018. 01. 24. 15:37

Fel