A honlap teljes felülete akadálymentes

Bertalan Péter dr.

(1968. - )

Történész, politológus

Név:  dr. habil. Bertalan Péter  PhD
Születési hely, év: Nagykanizsa, 1968
Munkahelye:  Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Regionális- és Vidékpolitika Tanszék
Beosztása: tanszékvezető, egyetemi docens
Iskolai végzettsége: Pécs, JPTE, Bölcsészettudományi Kar, történelem-orosz szak, 1992
Tud.fokozata, címe: PhD fokozat (történelemtudomány) Habilitált doktori cím (gazdálkodás- és szervezéstudomány)
Szakképzettsége:  történész, politológus, közoktatási vezető
Idegen-nyelvtudása:  orosz, német felsőfok

Szakmai életút:
1992-ben szerezte oklevelét történelem-orosz szakon a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. Első munkahelye a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke volt. Magyarország története, művelődéstörténet, gazdaságtörténet és tantárgypedagógia tárgyakat tanított. Részt vett az Ember és társadalom műveltségterület tantárgypedagógiai moduljának kidolgozásában. Politológus egyetemi diplomát szerzett az ELTE Jogi Karán 1996-ban. Ettől kezdve ezt a tantárgyat is oktatta. Közben folyamatosan kutatott és felvették a pécsi doktori iskolába. Kutatásai eredményeként 2000-ben az Ormos Mária akadémikus által vezetett modernkori történettudományi műhelyben summa cum laude minősítéssel védte meg PhD disszertációját.
1999-től és jelenleg is a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán a globalizációs kihívások, magyar politikai rendszer, jövőkutatás, gazdaságtörténet, marketing- és reklámetika kurzusokat vezeti.Tagja a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájának, ahol társ-témavezetőként és bizottsági tagként dolgozik.
Közoktatási vezető oklevelet szerzett a BMGE Gazdasági és Társadalomtudományi Karán 2001-ben. Érettségi elnöki feladatot látott el több kaposvári középiskolában. A CSVM Pedagógiai Főiskolai Karon a tudományos diákköri munkát irányította 7 évig. Tagja volt a Kari és az Egyetemi Tanácsnak is.  
2000 óta kari főigazgató-helyettesként segítette a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karának,  majd Művészeti Karának főiskola vezetését. 2005 januárjától a Gazdaságtudományi Kar Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék  tanszékvezetői tisztségét látja el.

Szakmai díjai:

Politikatörténeti Alapítvány  Pályázat, 2. díj - 1993
Századvég Politikai Iskola  kutatói ösztöndíj - 1997
Pécsi Akadémiai Bizottság  szakmai pályázat harmadik, első, majd ismét harmadik díj - 1999, 2000, 2001
Programfinanszírozási pályázat  a hallgatói tudományos diákköri munkák finanszírozása és kiadására - 2000
Politikatörténeti Intézet  kutatói ösztöndíj - 2001
XX. századi Intézet  kutatási ösztöndíj – 2003
Faludi Akadémia  kutatási ösztöndíj – 2005
 Oktatási tevékenysége:

Oktatott tantárgyak: Magyarország története, Művelődéstörténet, Gazdaságtörténet, Világgazdaság a 20. században, Politológia, Ifjúságpolitika, Helyi politika, Településpolitika és településfejlesztés, Kisebbségpolitika, Globalizációs kihívások a 21. században, Oktatáspolitika, Magyar politikai rendszer története, Jövőkutatás, Minőségbiztosítás.

Intézményi háttér: Kaposvári Egyetem MFK, Kaposvári Egyetem CSVM PFK, Kaposvári Egyetem GTK
Kaposvári Egyetem Szervezés- és Vezetéstudományi Doktori Iskolájának tagja

Kutatási tevékenysége:
A dél-dunántúli régió egyházpolitikájának vizsgálata vallási és hitéleti mutatók alapján(Pécs, 1994-2000)
Politikai preferenciavizsgálat Somogy megyében 1998, 2002
Politikai preferenciavizsgálat Zala megyében 2002
Minőségbiztosítási rendszerek a köz-és felsőoktatásban 2002
Globalizációs folyamatok a 21. században
Társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok a 21. századi Európában

A tudományos életben való részvétele:
Veszprémi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Politológiai Munkabizottságának tagja (1993-tól),
Pécsi Akadémiai Bizottság Város és Helytörténeti Munkabizottságának tagja (1999-től),
Politikatudományi Társaság tagja (1993-tól),
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Somogy megyei Szervezetének alelnöke (2000-től),
Somogy megyei Tudósklub tagja, (1996-tól),
Honismereti Társaság Somogy megyei Szervezet tagja, (1996-tól)
Somogy megye Közgyűlése – Európai Integrációs és Nemzetközi Bizottság külső tagja (2002-től)
Emberi Erőforrás-gazdálkodók Országos Szövetségének tagja (2000-től)
Magyar Pedagógiai Társaság tagja (2002-től)
OKÉV, közoktatási szakértő, közoktatási vizsgáztató (2002-től)
Magyar Történelmi Társulat (2002-től)
Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola alapító tagja, tanácsának tagja (2002-től)
MTA köztestületi tag (2003-tól)
Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja, Pécs (2003-tól)
Egyháztudományi és egyháztörténeti kutatócsoport vezetője, Kaposvár (2004-től)
Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium felkért szakértője (2007-től)

 


Fel