A honlap teljes felülete akadálymentes

Bereck Sándor

(1856. 07. 21. - 1945. 03. 28.)

Építészmérnök

Régi somogyi nemesi család sarja. Nagyapja Antal, az 1820-as években Somogy vármegye esküdtje, később táblabírája volt. Apja, Bereczk Antal, 1841–47-ig Somogy vármegye alügyésze, a pozsonyi országgyűlésen saárdi Somsich Miklós mellett írnok, később ügyvéd, majd 1857 és 1859 között Kaposvár polgármestere volt. Bereczk Sándor az elemit és a gimnázium alsó tagozatát Kaposváron, a reáliskolát Sopronban és Budán végezte, majd építészmérnöki oklevelet szerzett.

1879-80-ban a bécsi képzőművészeti akadémiát látogatta. 1881. február 6-án szülővárosa megválasztotta mérnökének, 1912-től mint műszaki tanácsos dolgozott. Mérnöki tevékenysége Kaposvár legdinamikusabb fejlődésének időszakára, a századfordulóra esett. A villanytelepet 1891 júniusától nyolc évig, később a vízvezetékrendszer kiépítését vezette. Több apró cikke jelent meg a helyi lapokban.

Aktív társadalmi szereplés jellemzi nyugdíjazása (1924.) után is. Számos egylet vezetőségében helyet foglalt. Tagja volt Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának, Kaposvár város képviselő-testületének és tanácsának, az állami elemi iskolák gondnokságának, az iskolaszék alelnöke. Tagja volt továbbá a Nemzeti Kaszinónak, a Mérnök- és Építészegylet helybeli osztályának, választmányi tagja a városi mérnökök országos szövetségének, a Katholikus Körnek és az Egyesült Ipartársulatnak.

Munkája:

  • Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlodése. Bp., 1925.

Irodalom:

  • Magyar írók élete és munkái. Szerk.: Gulyás Pál. II. k. Bp., 1940. 1235. p.
  • Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár, 1928. 21. p.
  • Somogy megye Trianon után. Szerk.: Dömjén Miklós. Bp., (1932.) 154.p.
  • Zádor Mihály: Kaposvár. Bp., 1964. 228. p.

Forrás: dr. Varga Éva - Írástudók Somogyban a két világháború között III.

Utoljára frissítve: 2017. 02. 10. 13:23

Fel