A honlap teljes felülete akadálymentes

Somssich Pál

(1811. 01. 13. - 1888. 03. 07.)

Politikus, a képviselőház alelnöke, majd elnöke

Saárdi Somssich Pál nevét a kaposvári Táncsics Mihány Gimnázium nemcsak egykori diákjaként, hanem jótevőjeként is őrzi. Nevéhez fűződik a gimnázium újjáalakítása, az épületre nagy gyűjtést rendezett. Az ő nevét viselte az iskola 1921-1948-ig.

A Somssich család köznemesi ágából származó Somssich Miklós (1784–1870) somogyi alispán és Kajdacsy Jozefa (1789–1860) fiaként született Somogysárdon. Jogi tanulmányokat folytatott, ennek befejeztével Somogyban kezdte közszolgálati pályáját. 1843-ban és 1847-ben is diétai követének választotta vármegyéje. A politikában a konzervativizmus és az ellenzéki radikalizmus között foglalt állást. Előbb Dessewffy Aurél, később Széchenyi István, majd Deák Ferenc híve, korának egyik legjobb szónokaként még ellenfeleiben is tiszteletet váltott ki. Az utolsó rendi országgyűlésen nagyon éles vitát folytatott Kossuth Lajossal, de 1848 márciusának eseményei után visszavonult a közélettől.

A Bach-korszakban ő mert először szót emelni a magyar önállósági törekvések mellett, majd a Deák-párthoz csatlakozott. Országgyűlési képviselő lett, és már 1861-től a képviselőház egyik alelnöke volt. A kiegyezés után, 1869-től már elnöke lett a képviselőháznak, és talán a legfőbb szerepe volt a balközéppel való egyesülés ügyében. A Szabadelvű Párt azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeit, így Apponyi Albert híve lett, és elszántan küzdött Tisza rendszere ellen.

Somssich Pál agglegényként hunyt el. Öccse, Somssich Lőrinc (1819–1894), vitte tovább a család köznemesi ágát.
Forrás: wikipedia

Utoljára frissítve: 2017. 01. 31. 14:25

Fel